Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 48-QĐ/UBKTHU, ngày 11-3-2019 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân về kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; thu, chi, đăng nộp đảng phí và tài chính đảng đối với Đảng ủy xã Phú Tân, do đồng chí Phan Văn Thắng, Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phú Tân làm Trưởng đoàn, có buổi kiểm tra thực tế tại 06 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy và sau đó Đoàn làm việc trực tiếp với Ban Chấp hành đảng bộ xã Phú Tân.

Tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Hoàng Sơn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy báo cáo kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật tròng Đảng; thu, chi, đăng nộp đảng phí và tài chính đảng năm 2018. Qua đó Đoàn kiểm tra đánh giá kết quả đạt được trong năm 2018 đối với Đảng ủy, cụ thể như:

Kịp thời triển khai các văn bản của cấp ủy cấp trên, đặc biệt là các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đến với cán bộ, đảng viên tiếp thu và tổ chức thực hiện; ban hành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và tổ chức kiểm tra 21 chi bộ và 14 đảng viên; giám sát chuyên đề 6 chi bộ, 36 đảng viên; kỷ luật 02 đảng viên. Chỉ đạo tốt việc thu, chi, đăng nộp đảng phí và thanh quyết tài chính đảng đảm bảo đúng theo quy định, tổng số tiền thu, chi là 218.574.000đ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn những hạn chế nhất định như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, cụ thể hóa thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát từng lúc chưa kịp thời; một ít thành viên ủy ban kiểm tra chưa nghiên cứu sâu về lĩnh vực chuyên môn nên chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; thực hiện thu đảng phí một số chi bộ chưa đảm bảo đúng theo quy định… 

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Thắng đề nghị Đảng ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được và tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, tiếp tục triển khai kịp thời các văn bản của cấp trên nhằm cụ thể hóa văn bản tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ và đảng viên, đặc biệt là giám sát chuyên đề; nắm tình hình kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; thực hiện quy trình kỷ luật đảng viên đúng phương châm, nguyên tắc, thủ tục, quy trình và thẩm quyền và lưu trữ hồ sơ đúng theo quy định./.

                                                                                       Kim Phê - UBKT HU Phú Tân