1- Đồng chí Đỗ Minh Thống, đảng viên Chi bộ Phòng khám Đa khoa khu vực thuộc Đảng bộ thị trấn Sông Đốc, nguyên Kế toán Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc, từ năm 2006 đến năm 2015 đã lập chứng từ khống chiếm đoạt số tiền 1.193.915.078 đồng, khai không đúng số liệu kế toán gây thiệt hại cho ngân sách 357.697.156 đồng…

Quang cảnh cuộc họp Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ

2- Đồng chí Phan Phương Đông, đảng viên Chi bộ Phòng khám Đa khoa khu vực thuộc Đảng bộ thị trấn Sông Đốc, nguyên Bí thư Chi bộ (từ năm 1997 - tháng 02/2015), nguyên Trưởng Phòng khám Đa khoa khu vực Sông Đốc, tạo điều kiện cho đồng chí Đỗ Minh Thống chiếm đoạt 122.890.000 đồng; từ năm 2006 - 2012, đồng chí Phan Phương Đông chỉ đạo đồng chí Đỗ Minh Thống thu viện phí bằng biên lai tự mua gây thiệt hại cho ngân sách 357.697.156 đồng…

Vi phạm của đồng chí Đỗ Minh Thống và đồng chí Phan Phương Đông là rất nghiêm trọng, có dấu hiệu vi phạm pháp luật, đang được Cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Trần Văn Thời thảo luận, thống nhất biểu quyết thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với đồng chí Đỗ Minh Thống và đồng chí Phan Phương Đông.

                                                                                                      Huỳnh Thanh Đến