Được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 26-9-2018 đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cán bộ lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và Văn phòng thuộc Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, công bố và trao Quyết định số 870-QĐ/TW, ngày 18-9-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau, nhiệm kỳ 2015-2020 đối với đồng chí Hồ Xuân Việt, Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Thới Bình.

 Sau khi được Ban Bí thư chuẩn y Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Xuân Việt sẽ đảm nhiệm vị trí, nhiệm vụ của đồng chí Dương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động, phân công chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Bí thư Huyện ủy Cái Nước, nhiệm kỳ 2015-2020 vào tháng 5 năm 2018 (Quyết định số 586-QĐ/TU, ngày 17-5-2018).

Đồng chí Hồ Minh Chiến (bên phải) trao quyết định đồng chí Hồ Xuân Việt

Như vậy, hiện nay Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy có đủ 11 Ủy viên (02 Ủy viên kiêm chức); trong đó, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 04 đồng chí, gồm 01 đồng chí Chủ nhiệm và 03 Phó Chủ nhiệm.

Trịnh Thiên Tài