Tham dự Hội nghị gồm có: đồng chí Trần Thanh Khiêm, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Bùi Công Bửu, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm và nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phòng Lịch sử đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Tổ Biên tập soạn thảo Kỷ yếu, tổng số có mặt 33/34 đồng chí theo thư mời.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ trì Hội nghị báo cáo sơ lượt quá trình xây dựng Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau giai đoạn 1975 - 2018. Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm ghi lại những sự kiện quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Ngành, những nét cơ bản về tổ chức, hoạt động của các thế hệ cán bộ làm công tác kiểm tra qua các thời kỳ, nhằm giúp các thế hệ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra hiểu rõ hơn quá trình hình thành, phát triển của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh nhà.  

Nội dung Kỷ yếu gồm có: Lời nói đầu. Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác kiểm tra. Chân dung đồng chí Trường Chinh và Quyết nghị của Ban Thường vụ Trung ương về việc thành lập Ban Kiểm tra Trung ương. Một số hoạt động về công tác kiểm tra trước khi thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau (1948-1975). Tổ chức và hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau (1976-2018); trong đó, được chia thành 11 giai đoạn theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, trong từng giai đoạn thể hiện khái quát về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, kết quả hoạt động và hình ảnh thành viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cụ thể: Giai đoạn thành lập tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu và đổi tên thành tỉnh Minh Hải (1976-1977); Đại hội Đảng bộ tỉnh Minh Hải lần thứ V, nhiệm kỳ 1977-1980; Đại hội Đảng bộ tỉnh Minh Hải lần thứ VI, nhiệm kỳ 1981-1982; Đại hội Đảng bộ tỉnh Minh Hải lần thứ VII, nhiệm kỳ 1983-1985; Đại hội Đảng bộ tỉnh Minh Hải lần thứ VIII, nhiệm kỳ 1986-1990; Đại hội Đảng bộ tỉnh Minh Hải lần thứ IX, nhiệm kỳ 1991 - 1995; Đại hội Đảng bộ tỉnh Minh Hải lần thứ X, nhiệm kỳ 1996 - 2000 và Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XI, nhiệm kỳ 1997-2000 (giai đoạn chia tách tỉnh Minh Hải thành tỉnh Cà Mau, tỉnh Bạc Liêu); Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XII, nhiệm kỳ 2001-2005; Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2005-2010; Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015; Đại hội Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020. Một số hình ảnh hoạt động của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau; trong đó, gồm ảnh hoạt động của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; ảnh hoạt động của Đảng ủy và Công đoàn cơ sở cơ quan. Tổ chức, bộ máy của ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, gồm có 14 đơn vị: Cà Mau, Đầm dơi, Cái Nước, Phú Tân, Ngọc Hiển, Năm Căn, Trần Văn Thời, U Minh, Thới Bình, Dân chính đảng, Khối doanh nghiệp, Công an, Quân sự, Biên phòng; trong đó, có ảnh của tập thể cơ quan ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác thi đua, khen thưởng: Khen thưởng đối với tập thể, cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; khen thưởng đối với tập thể, cán bộ, công chức cơ quan ủy ban kiểm tra huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Sau cùng là Lời kết: Tóm lượt lại những kết quả và thành tích đã đạt được của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh nhà trong 43 năm qua.

Quá trình thảo luận, có 12 ý kiến góp ý, các đại biểu thống nhất và đồng tình rất cao về công tác chuẩn bị, tiến hành biên soạn, biên tập hoàn chỉnh bản thảo Kỷ yếu. Nội dung Kỷ yếu trình bày khá rõ nét, toàn diện quá trình thành lập, phát triển và kết quả hoạt động, thành tích nổi bật của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau. Đồng thời, đã cung cấp làm rõ thêm những tư liệu cơ bản, giúp Ban Biên tập bổ sung, hoàn chỉnh Kỷ yếu.

Đồng chí Hồ Minh Chiến tiếp thu ý kiến đóng góp

Đồng chí Hồ Minh Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ trì Hội nghị thay mặt Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu, tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để hoàn thành và xuất bản Kỷ yếu. Đồng chí nhấn mạnh: Kỷ yếu Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Cà Mau giai đoạn 1975 - 2018, hoàn thành và xuất bản là quyết tâm và sự cố gắng của tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Tổ Biên soạn, biên tập. Nội dung Kỷ yếu thể hiện sự trân trọng và tri ân công lao đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ kiểm tra qua các nhiệm kỳ đã góp phần xây dựng, phát triển và trưởng thành của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh nhà, là nguồn động lực, tinh thần quý báu để các thế hệ cán bộ kiểm tra trong tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các nhiệm kỳ kế tiếp noi gương phấn đấu, tận tâm, tận lực vì quê hương Cà Mau tươi đẹp. Nhìn lại chặng đường 43 năm qua, các thế hệ cán bộ kiểm tra các cấp trong tỉnh đã vượt qua muôn ngàn khó khăn, thử thách, gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, của Bác Hồ kính yêu. Trong suốt quá trình hoạt động, ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh thường xuyên đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ do cấp ủy giao; cán bộ làm công tác kiểm tra luôn tiếp bước các thế hệ đi trước, dày công bồi đắp, đội ngũ cán bộ kiểm tra ngày càng lớn mạnh và trưởng thành, có nhiều đồng chí giữ các cương vị lãnh đạo của tỉnh. Những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ đã góp phần thiết thực vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh địa phương. Ủy ban kiểm tra các cấp trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống quý báo và những kết quả đạt được thời gian qua, kịp thời khắc phục hạn chế, khuyết điểm, mỗi cán bộ kiểm tra phải biết trân trọng, giữ gìn, bồi đắp, phát huy hơn nữa truyền thống tốt đẹp của mình, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, luôn đoàn kết, quyết tâm thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, đưa Cà Mau phát triển nhanh, vững chắc, góp phần xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước trong giai đoạn cách mạng mới hiện nay, luôn giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”.

Hồng Phụng