Đồng chí Hồ Xuân Việt trao quyết định cho đồng chí Cao Hoàng Phụng

Cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan được nghe đồng chí Lâm Thanh Hiền, Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thừa lệnh của Phó Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ triển khai các quyết định của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, như: Quyết định số 323-QĐ/UBKTTU, ngày 23-9-2019 về giải thể Văn phòng Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Quyết định số 325-QĐ/UBKTTU, ngày 23-9-2019 về việc giải thể Phòng Kiểm tra tài chính – Nhiệm vụ cấp uỷ thuộc Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ; Quyết định số 324-QĐ/UBKTTU, ngày 23-9-2019 về thành lập Phòng Nhiệm vụ cấp uỷ và Tổng hợp thuộc Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ (07 biên chế). Như vậy Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ hiện có 04 phòng nghiệp vụ (Phòng Nhiệm vụ cấp ủy và Tổng hợp; Phòng Kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; kiểm tra tài chính đảng; Phòng Giám sát tổ chức đảng và đảng viên; Phòng Giải quyết tố cáo, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại về kỷ luật đảng), với 27 biên chế, 04 nhân viên hợp đồng dài hạn.

Tiếp theo đó, công bố các Quyết định phân công thành viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ phụ trách các phòng nghiệp vụ; các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, công chức cụ thể: Đồng chí Cao Hoàng Phụng, nguyên Phó Chánh Văn phòng Cơ quan, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Giám sát; đồng chí Trịnh Thiên Tài, Phó Trưởng phòng Kiểm tra và đồng chí Nguyễn Hồng Nhiên, Phó Trưởng phòng Kiểm tra tài chính – Nhiệm vụ cấp uỷ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Nhiệm vụ cấp uỷ và Tổng hợp; đồng chí Trần Hồng Thắm, Phó Trưởng phòng Kiểm tra tài chính – Nhiệm vụ cấp uỷ được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Kiểm tra; đồng chí Huỳnh Tấn Đức, Phó Trưởng phòng Giải quyết khiếu tố - Kỷ luật đảng được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng phòng Giám sát; đồng chí Đặng Chí Quốc, Kiểm tra viên Phòng Kiểm tra tài chính – Nhiệm vụ cấp uỷ được điều động nhận nhiệm vụ Kiểm tra viên Phòng Giải quyết khiếu tố - Kỷ luật đảng thuộc Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Đồng chí Hồ Xuân Việt phát biểu: Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ là thực hiện theo Đề án số 04-ĐA/UBKTTU, ngày 06-5-2019 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phê duyệt; mong muốn các đồng chí được điều động, bổ nhiệm khẩn trương bàn giao nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời đề nghị các đồng chí Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Cơ quan căn cứ vị trí việc làm theo Đề án phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm./.

Khánh Hưng